Kwaliteit

Bij goede zorg en aandacht voor uw gebit staat kwaliteit voorop. Daarom besteden wij veel aandacht aan zorgvuldige informatie en goede service aan u. Goede behandelingen, materialen en administratie zijn hierbij essentieel. Wij hanteren daarvoor procedures die gebaseerd zijn op richtlijnen van de beroepsvereniging en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg. Een goede klachtenbehandeling hoort daar ook bij.

Onze praktijk werkt aan het op peil houden van de kwaliteit. Binnen de tandheelkunde zijn diverse kwaliteitsbevorderende activiteiten beschikbaar. Alle tandartsen in de Tandartsenpraktijk Grou staan in het KwaliteitsRegister Tandartsen. De processen in onze praktijk zijn sinds 2013 ISO 9001 gecertificeerd.

Tandartsenpraktijk Grou is in 2017 gevisiteerd via de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde, de beroepsvereniging van tandartsen. Tijdens een visitatie nemen daarvoor speciaal opgeleide tandartsen de praktijk onder de loep. Ze kijken naar of de praktijk de zaken goed organiseert, of de praktijk wet- en regelgeving naleeft en of de patiënt zorg krijgt volgens kwaliteitsnormen.

In november 2019 is een enquête gehouden onder de patiënten van Tandartsenpraktijk Grou. U kunt de resultaten van de enquête hier en hier inkijken.

De praktijk scoort op alle onderdelen bovengemiddeld ten opzichte van andere Nederlandse praktijken. Ook ten opzichte van de enquête in 2013 en 2017 is op alle punten de score gestegen. Doel is om deze hoge tevredenheid vast te houden. Heeft u de enquête gemist? Aan- of opmerkingen zijn altijd welkom via het contactformulier.

Onze praktijk besteedt tijd en aandacht aan de volgende zaken:

  • Lidmaatschap wetenschappelijke vereniging
  • Lezen vakliteratuur
  • Volgen van bij- en nascholing
  • Bijwonen intercollegiaal overleg
  • Bijwonen studiegroepen
  • Interne scholing
  • Kennistoetsen
  • Implementatie van nieuwe richtlijnen, veldnormen, gedragsregels en praktijkwijzers
  • Bijwonen themaprojecten
  • Bezoeken klinische avonden

Uw mening stellen wij buitengewoon op prijs. Hebt u suggesties hoe we u beter van dienst kunnen zijn? Neem dan contact met ons op. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we goede kwaliteit blijven leveren.

krt

Tandartsenpraktijk Grou staat geregistreerd in het

Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT)

  Tandartsenpraktijk Grou is in 2017 gevisiteerd door de KNMT
  iso9001 Tandartsenpraktijk Grou is ISO 9001 gecertificeerd